polski   English  

Collection

OAI

Publications list : Early printed books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1. 

Edition 34te Wstąpienie JPana Blancharda Obywatela Miasta Calais [...] Przez przysposobienie, Pensyonisty Krola Jmci Francuzkiego, Członka i Korrespondenta wielu Akademii i Towarzystw Literackich = 34me Ascension de Monsieur Blanchard Citoyen de Calais [...] Par adoption, Pensionnaire de S.M.T.C. Membre & Correspondant de plusieurs Académies & Sociétés Littéraires; Trzydzieste czwarte wstąpienie [...] Blancharda obywatela miasta Calais [...] przez przysposbienie, pensjonisty króla [...] francuskiego, członka i korespondenta wielu Akademii i Towarzystw Literackich; Wstąpienie JPana Blancharda Obywatela Miasta Calais [...] Przez przysposobienie, Pensyonisty Krola Jmci Francuzkiego, Członka i Korrespondenta wielu Akademii i Towarzystw Literackich; 34me Ascension de Monsieur Blanchard Citoyen de Calais [...] Par adoption, Pensionnaire de S.M.T.C. Membre & Correspondant de plusieurs Académies & Sociétés Littéraires; Ascension de Monsieur Blanchard Citoyen de Calais [...] Par adoption, Pensionnaire de S.M.T.C. Membre & Correspondant de plusieurs Académies & Sociétés Littéraires

Add to bibliography

2. 

Edition 36te Wstąpienie JP. Blancharda Obywatela Miasta Kalais przez przysposobienie, Pensyonisty Krola Jmci Francuzkiego, Członka i Korrespondenta kilku Akademii i Towarzystw uczonych : [Dat.:] w Warszawie dnia 4 Maia 1790.; Trzydzieste szóste wstąpienie [...] Blancharda obywatela miasta Calais przez przysposobienie, pensjonisty króla [...] francuskiego, członka i korespondenta kilku Akademii i Towarzystw uczonych; Wstąpienie JP. Blancharda Obywatela Miasta Kalais przez przysposobienie, Pensyonisty Krola Jmci Francuzkiego, Członka i Korrespondenta kilku Akademii i Towarzystw uczonych; Wstąpienie [...] Blancharda obywatela miasta Calais przez przysposobienie, pensjonisty króla [...] francuskiego, członka i korespondenta kilku Akademii i Towarzystw uczonych

Add to bibliography

3. 

Edition Accessorium Do uchylenia obmowy, którą W. Karnicka Podkomorzyna Mińska pod wymyślonym pozorem, iakoby wchodzenia w sprawę JW. Vice-Marszałka Tryb. Głł. W.X.Litt. ku zastanowieniu sprawy tychże podaie, a którey JW. Rdułtowski Chorąży Nowogrodzki [...] Opiekun imieniem WW. Galińskich Chorążycow Orszańskich teraz małoletnich broni y uchylenia żąda; Akcesorium do uchylenia obmowy, którą [...] Karnicka podkomorzyna mińska pod wymyślonym pozorem, jakoby wchodzenia w sprawę [...] Vice-Marszałka Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego ku zastanowieniu sprawy tychże podaje, a której [...] Rdułtowski chorąży nowogródzki [...] opiekun imieniem [...] Galińskich chorążyców orszańskich teraz małoletnich broni i uchylenia żąda

Add to bibliography

9. 

Edition Accessorium WJPani Konstancyi z Galińskich Karnickiey Podkomorzyney Mińskiey jako Aktorki, JWW. JPP. Michała Ogińskiego Hetmana W. W.X.Lit., Joachima Chreptowicza Podkanclerzego W.X.Litt., Adama Chmary Kasztelana Mińskiego jako Opiekunow, tudzież Michała i Katarzyny z Galińskich Wołodkowiczow Starostow Hajeńskich, Józeffa i Marianny z Galińskich Tyszkiewiczow Starostow Wielatyckich Przeciwko WW. JPP. Franciszce z Rdułtowskich Chorążyney Orszań. Matce, Felixowi i Józeffowi Synom i dalszemu potomstwu Galińskim, JW. JP. Chryzostomowi Rdułtowskiemu Chorążemu Nowogr. jako Opiekunowi, tudzież Kazimierzowi Rożańskiemu słudze, Abanowiczowi Jenerałowi J.K.M. i W. JP. Thad. Wołodkowiczowi Sędziemu Ziem. W. Mińskiego i innym; Akcesorium Wielmożnej Jejmość Pani Konstancji z Galińskich Karnickiej podkomorzyny mińskiej jako aktorki

Add to bibliography

10. 

Edition Accessorium w Sprawie JWW. JPanow Piaskowskich Podkomorzych Krzemienieckich, Korzeniewskich Kasztelana, Kasztelanicow i Kasztelanek Zakroczym., Filipa Nereusza Starosty Konkolownickiego, Konstantego Stty Małogow. Szaniawskich i dalszych współ-Konsukcessorow Przeciwko WW. JPanom Hilaremu Nornickiemu Pisarzewiczowi Skar. W.X.Litt., Supinskiemu Podstaroście Sądowemu Pttu Oszmiań. i JPanom Sakkom Tudzież WJPanu Andrzejowi Zabłockiemu Pisarzowi Grodz. Pttu Oszmiańskiego.; Akcesorium w sprawie [...] panów Piaskowskich podkomorzych krzemienieckich, Korzeniewskich kasztelana, kasztelaniców i kasztelanek zakroczymskich, Filipa Nereusza starosty konkolownickiego, Konstantego starosty małogoskiego Szaniawskich i dalszych współ-konsukcesorów przeciwko [...] panom Hilaremu Nornickiemu pisarzewiczowi skarbowemu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Supińskiemu podstaroście sądowemu powiatu oszmiańskiego i panom Sakkom tudzież [...] panu Andrzejowi Zabłockiemu pisarzowi grodzkiemu powiatu oszmiańskiego

Add to bibliography

<<< Previous  / 73 Next >>>