polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Ekologia Polska. Seria B t. 14 (1968)

Publication structure:
 • Ekologia Polska (1953-2011)
  • Ekologia Polska, późn. tyt.: Wiadomości Ekologiczne (t. 1-57)
   • T. 14 (1968)
    • Nr 1. Sympozjum na temat metod ilościowych w badaniach bezkręgowców wodnych (Borok, ZSRR, 20-23 VI 1967 r.) / Stańczykowska A.
    • Nr 1. Konferencja na temat udziału hydrobiologii radzieckiej w pracach Międzynarodowego Programu Biologicznego (Borok, ZSRR, 25-27 VI 1967 r.) / Stańczykowska A.
    • Nr 1. II międzynarodowe sympozjum na temat Chironomidae (Helsinki, 7-9 VIII 1967 r.) / Kajak Z.
    • Nr 2. Uwagi o stanie i potrzebach badań produkcji wtórnej w ekosystemach słodkowodnych / Kajak Z.
    • Nr 2. Recenzje / Kaczmarek M.
    • Nr 2. Recenzje / Stańczykowska A., Węgleńska T.
    • Nr 2. Problemy ekologiczne na IX Międzynarodowym Sympozjum Nematologicznym (Warszawa 21-24 VIII 1967) / Wasilewska L.
    • Nr 2. VII Zjazd Hydrobiologów Polskich (Świnoujście, 20-23 IX 1967 r.) / Pieczyński E.
    • Nr 2. Działalność sekcji hydrobiologicznej Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Warszawskiego / Soszka G.
    • Nr 3. Możliwości filtracyjne populacji Dreissena polymorpha Pall. w różnych jeziorach jako czynnik wpływający na obieg materii w jeziorze / Stańczykowska A.
    • Nr 3. Wpływ naturalnego pokarmu na rozwój i produkcję zooplanktonu / Węgleńska T.
    • Nr 3. Metoda oceny konsumpcji dla piskląt dzierzby gąsiorka (Lanius collurio L.) / Diehl B.
    • Nr 3. Wpływ zasobności pokarmowej środowiska na rozwój populacji Myrmica laevinodis Nyl. (Formicidae) / Pętal J.
    • Nr 3. Produkcja chwastów na polach i stopień wyżerowania ich nasion przez wróble polne (Passer montanus L.) / Pinowski J., Wójcik Z.
    • Nr 3. Omówienie dyskusji / Tarwid K.
    • Nr 3. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w roku 1967 / Gliwicz Z. M.
    • Nr 4. Zasobność siedlisk a produkcja runa leśnego / Traczyk T.
    • Nr 4. Próba ilościowej oceny wpływu niektórych czynników na układ drapieżca - ofiara / Łuczak J.
    • Nr 4. Omówienie dyskusji / Tarwid K.
    • Nr 4. Uwagi podsumowujące obrady seminarium na temat konsument - pokarm / Tarwid K.
    • Nr 4. Uwagi o niektórych ośrodkach hydrobiologicznych we Francji / Hillbricht-Ilkowska A.