polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 1

Publication structure:
 • Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
  • T. 1
   • Spis treści
   • Leskiewicz, Janina, 1957, Słowo wstępne
   • Żytkowicz, Leonid, 1957, Uwagi o gospodarstwie chłopskim w dobrach kościelnych w XVI wieku
   • Wawrzyńczykowa, Alina, 1957, Próba ustalenia wysokości plonu w królewszczyznach województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku
   • Topolski, Jerzy, 1957, Rybołówstwo i gospodarstwo rybne w XVI—XVIII w. na terenie latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1957, Hodowla bydła w drugiej połowie XVII i XVIII wieku w Łęczyckiem i na terenach sąsiednich
   • Bieniarzówna, Janina, 1957, Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego
   • Sucheni-Grabowska, Anna, 1957, Materiały źródłowe do dziejów kultury materialnej chłopów w województwie sieradzkim i ziemi wieluńskiej w XVI wieku
   • Bieniarzówna, Janina, 1957, Korespondencja Michała Oczapowskiego
  • Walawender, Aniela, 1960, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837
  • Kostrowicka, Irena, 1961, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864)
  • Sobczak, Tadeusz, 1961, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski Środkowej w XIX wieku
  • Judycka, Irmina, 1963, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego : sprzęt, zboża i siana, młocka czyszczenie ziarna
  • Rychlikowa, Irena, 1967, Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805
  • Szczygielski, Wojciech, 1967, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku
  • Bielecka, Krystyna, 1969, Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
  • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1969, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku
  • Janczak, Julian, 1969, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w
  • Topolska, Maria Barbara, 1969, Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku