polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 2

Publication structure:
 • Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
  • T. 2
   • Spis treści
   • Żabko-Potopowicz, Antoni, 1959, Dzieje badań nad historią rolnictwa dawnej Rzeczypospolitej oraz Polski porozbiorowej
   • Wawrzyńczykowa, Alina, 1959, Próba ustalenia wysokości plonów w dobrach Pabianice w drugiej polowie XVI w.
   • Prandota, Wiktor, 1959, Produkcja rolnicza w folwarkach starostwa sochaczewskiego w XVI i XVII w.
   • Sucheni-Grabowska, Anna, 1959, Materiały do dziejów kultury materialnej chłopów w województwie sieradzkim i ziemi wieluńskiej w XVI w.
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1959, Stan i potrzeby badań nad historią hodowli w Polsce w XVI—XVIII w.
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1959, Chów trzody chlewnej w Łęczyckiem w drugiej połowie XVII i w XVIII w.
   • Sobczak, Tadeusz, 1959, Stan ilościowy hodowli owiec na ziemiach Polski środkowej w XIX w.
   • Bartyś, Julian, 1959, Hodowla owiec rasowych w dobrach Ordynacji Zamojskiej w pierwszej połowie XIX w.
   • Libiszowska, Zofia, 1959, Wiejski przemysł spożywczy w woj. łęczyckim w XVI—XVIII w.
   • Broda, Józef, 1959, Uwagi o smolarstwie i popielarstwie w lasach państwowych Królestwa Polskiego (1815—1830)
   • Różycka, Maria, 1959, Ankieta rolnicza z 1785 r.
  • Walawender, Aniela, 1960, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837
  • Kostrowicka, Irena, 1961, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864)
  • Sobczak, Tadeusz, 1961, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski Środkowej w XIX wieku
  • Judycka, Irmina, 1963, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego : sprzęt, zboża i siana, młocka czyszczenie ziarna
  • Rychlikowa, Irena, 1967, Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805
  • Szczygielski, Wojciech, 1967, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku
  • Bielecka, Krystyna, 1969, Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
  • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1969, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku
  • Janczak, Julian, 1969, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w
  • Topolska, Maria Barbara, 1969, Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku