polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 4 No 1

Publication structure:
 • Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
  • Walawender, Aniela, 1960, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837
  • T. 4 z. 1
   • Spis terści
   • Dembińska, Maria, 1961, Próba obliczenia wysokości plonów w królewskich dobrach allodialnych w XIV wieku
   • Wyczański, Andrzej, 1961, Plony zbóż w folwarkach królewskich województwa lubelskiego w 1564 roku
   • Wawrzyńczykowa, Alina, 1961, Problem wysokości plonów w królewszczyznach mazowieckich w drugiej połowie XVI i pierwszej ćwierci XVII w.
   • Szczygielski, Wojciech, 1961, Próba ustalenia wysokości plonów w królewszczyznach powiatu wieluńskiego w latach 1554—1661
   • Szczygielski, Wojciech, 1961, Wysokość plonów w dobrach przygodzkich w drugiej połowie XVIII wieku
   • Różycka, Maria, 1961, Struktura wysiewów i wysokość plonów w drugiej połowie XVIII wieku w kluczu opatowskim
  • Kostrowicka, Irena, 1961, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864)
  • Sobczak, Tadeusz, 1961, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski Środkowej w XIX wieku
  • Judycka, Irmina, 1963, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego : sprzęt, zboża i siana, młocka czyszczenie ziarna
  • Rychlikowa, Irena, 1967, Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805
  • Szczygielski, Wojciech, 1967, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku
  • Bielecka, Krystyna, 1969, Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
  • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1969, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku
  • Janczak, Julian, 1969, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w
  • Topolska, Maria Barbara, 1969, Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku