polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Z dziejów młynarstwa w Polsce

Publication structure:
 • Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
  • Walawender, Aniela, 1960, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837
  • Kostrowicka, Irena, 1961, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864)
  • Sobczak, Tadeusz, 1961, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski Środkowej w XIX wieku
  • Judycka, Irmina, 1963, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego : sprzęt, zboża i siana, młocka czyszczenie ziarna
  • Rychlikowa, Irena, 1967, Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805
  • Szczygielski, Wojciech, 1967, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku
  • Bielecka, Krystyna, 1969, Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
  • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1969, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku
  • Janczak, Julian, 1969, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w
  • Topolska, Maria Barbara, 1969, Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku
  • T. 12 z. 1
   • Spis treści
   • Bukowski, Zbigniew, 1970, Narzędzia przetwórstwa zbożowego na ziemiach polskich (od wczesnego neolitu do okresu wczesnośredniowiecznego)
   • Bartyś, Julian, 1970, Zmiany w technice urządzeń mielących od XVII do początków XX wieku
   • Lech, Andrzej, 1970, Uboczna produkcja młynarska w XVII-XIX w
   • Sobczak, Tadeusz, 1970, Rola młynarstwa w ekonomice Królestwa Polskiego oraz Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego
   • Baranowski, Władysław, 1970, Folklor młynarski w woj. łódzkim
   • Wielowiejska, Helena, 1970, Materiały do historii młynów parowych w Galicji do I wojny światowej
   • Żurawski, Władysław, 1970, Wykaz młynów i wiatraków warszawskich w latach 1808-1831