polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 7

Publication structure:
 • Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
  • Walawender, Aniela, 1960, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837
  • Kostrowicka, Irena, 1961, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864)
  • Sobczak, Tadeusz, 1961, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski Środkowej w XIX wieku
  • Judycka, Irmina, 1963, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego : sprzęt, zboża i siana, młocka czyszczenie ziarna
  • T. 7
   • Spis treści
   • Mielczarski, B., 1965, Le problème des manses déserts en Pologne aux XVe et XVIe siècles
   • Wyczański, Andrzej (1924-2008), 1965, Etudes sur la réserve nobiliaire en Pologne dans les années 1500-1580
   • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1965, Etudes sur l'économie rurale dans les propriétés foncières de l'Église au XVIe siècle
   • Heck, Roman (1924-1979), 1965, Etudes sur la situation économique de la population rurale en Silesie au XVI' siècle
   • Wawrzyńczykowa, Alina, 1965, Exploitation paysanne en Mazovie au XVIe et au début du XVIIe siècle
   • Wawrzyńczykowa, Alina, 1965, Etudes sur le montant des récoltes agricoles en Pologne au XVIe et au commencement du XVIIe siècle
   • Majewski, Jan, 1965, L'économie agraire du domaine rural de la ville de Poznań dans les années 1582-1644
   • Mączak, Antoni, 1965, Exploitations paysannes dans la région des Żuławy de Malbork au début du XVIIe siècle
   • Leskiewicz, Janina, 1965, Domaines de Osieck dans la période du système de la corvée (XVIe—XIXe siècles)
   • Topolski, Jerzy, 1965, L'économie rurale dans les biens de l'archevêché de Gniezno depuis le XVIe jusqu'au XVIIIe siècle
   • Rychlikowa, Irena, 1965, Recherches sur l'histoire rurale de la Petite Pologne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
   • Orzechowski, Kazimierz, 1965, Les droits des paysans à la terre en Haute-Silésie à la fin du XVIIIe et au commencement du XIXe siècle
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1965, Les exploitations paysannes et les réserves à corvée en Grande Pologne orientale
   • Baranowski, Bohdan (1915-1993), 1965, L'extension de la culture des pommes de terre sur les territoires de la Pologne Centrale
   • Wielopolski, Alfred, 1965, La vie rurale en Pomeranie Occidentale dans les années 1800-1918
   • Wysłouch, Seweryn, 1965, Etudes sur la structure agraire dans l'économie capitaliste de la Silésie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle
  • Rychlikowa, Irena, 1967, Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805
  • Szczygielski, Wojciech, 1967, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku
  • Bielecka, Krystyna, 1969, Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
  • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1969, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku
  • Janczak, Julian, 1969, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w
  • Topolska, Maria Barbara, 1969, Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku