polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Pożywienie w dawnej Polsce

Publication structure:
 • Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego
  • Walawender, Aniela, 1960, Księga ławnicza wsi Kargowej w powiecie kościańskim 1617-1837
  • Kostrowicka, Irena, 1961, Produkcja roślinna w Królestwie Polskim (1815-1864)
  • Sobczak, Tadeusz, 1961, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacji hodowli na ziemiach Polski Środkowej w XIX wieku
  • Judycka, Irmina, 1963, Badania słownictwa gwar Pomorza Mazowieckiego : sprzęt, zboża i siana, młocka czyszczenie ziarna
  • Rychlikowa, Irena, 1967, Produkcja zboża wielkiej własności w Małopolsce w latach 1764-1805
  • Szczygielski, Wojciech, 1967, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVI-XVIII wieku
  • T. 9 z 3
   • Spis treści
   • Wielowiejski, Jerzy, 1967, Konsumpcja żywnościowa w Polsce w okresach późnolateńskim i rzymskim
   • Klichowska, Melania, 1967, Możliwości konsumpcyjne zbóż i motylkowych w północno-zachodniej Polsce od neolitu do końca XII w
   • Bukowski, Zbigniew, 1967, Uwagi o konserwacji ryb u Słowian w świetle materiałów archeologicznych i etnograficznych
   • Dembińska, Maria, 1967, Udział zbieractwa w średniowiecznej konsumpcji zbożowej
   • Tazbir, Janusz, 1967, Konsumpcja cytrusów w Polsce XV—XVIII w
   • Turnau, Irena, 1967, Pożywienie mieszkańców Warszawy w epoce Oświecenia
   • Kuchowicz, Zbigniew, 1967, Spożycie alkoholu i zagadnienie jego wartości w XVIII wieku
   • Kowalska-Lewicka, Anna, 1967, Tradycyjne serowarstwo w Polsce
  • Bielecka, Krystyna, 1969, Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku
  • Żytkowicz, Leonid (1910-1991), 1969, Studia nad wydajnością gospodarstwa wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku
  • Janczak, Julian, 1969, Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w
  • Topolska, Maria Barbara, 1969, Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku