polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "Macedońska historiografia dynastyczna X wieku jako źródło do dziejów Bizancjum w latach 813-867"