polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "List Do Przeswietney Deputacyi od Seymu do Reformy Rządu ustanowioney : [Inc.:] W Układzie pierwszych Rozdziałów o Seymikach; upatruię odpowiedź przewiniaiących [...]"