polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "List do przyjaciela odkrywający wszystkie czynności Kołłątaja w ciągu insurekcji, pisany roku 1795 (pol.)"