polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "T. L. Burattiniego Miara powszechna : Traktat wydany w roku 1675 w Wilnie po włosku a obecnie przetłomaczony na polski staraniem Wydziału Matemetyczno - Przyrodniczego Akademii"