polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = T. Nałęcz,\"Irredenta polska. Myśl powstańcza przed I wojną światową\", Tomasz Nałęcz, Warszawa 1987, ss. 459