polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "A. Zawiszewska: Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich”. Szczecin 2005; Zachód w oczach liberałów. Szczecin 2006"