polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "Lituanizmy oboznačaûŝie sostoâniâ i sklonnosti čeloveka, a takže sposoby vyraženiâ im nežnosti ili prenebreženiâ : (na materiale pol'skih govorov v Litve"