polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "Liturgia śmierci a archeologia : uwagi o wyborze miejsca pochowania, orientacji, położenia ciała i jego ubiorze w średniowiecznej Europie łacińskiej"