polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "Przemiany w strukturze garncarstwa polskiego w 2 połowie XIII i w 1 połowie XIV wieku"