polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "Przemieszczenia statycznie niewyznaczalnych sprężysto-plastycznych belek przy obciążeniach cyklicznych"