polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "Różnicowanie się i nowe podziały światowej przestrzeni społeczno-gospodarczej : opracowanie zbiorowe = Differenciaciâ i novye deleniâ mirovogo social'no-èkonomičeskogo prostranstva = Differentiation and new divisions of the world socio-economic space"