polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = "Różnorodność kapitalizmu : instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie"