polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Search results

Publications that matched query:
Title = Świadomość społeczna saskiej grupy rządzącej w wiekach X\-XI \: \"nobilis, dives, pauper\" \- próba analizy semantycznej