polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Mączyński, Andrzej, 1961, Podstawy teoretyczne destylacji zeotropowej z lotnym czynnikiem porywającym
Found : 317
View:
1. 

Wyznaczanie i korelacje prężności par i entalpii parowania metylopochodnych pirydyny

Łencka, Małgorzata.

Keywords: Dissertations. Chemistry,Physical , Chemistry, Physical -- Phase transitions , Chemistry, Physical -- Solutions

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zastosowanie modeli roztworów nieatermalnie zasocjowanych do przewidywania nadmiarowych funkcji termodynamicznych roztworów tworzonych przez alkohol i rozpuszczalnik obojętny

Treszczanowicz, Andrzej

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Solutions , Chemistry, Physical -- Thermodynamics, Thermochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Równowagi ciecz-para w seriach układów azeotropowych pirydyny i n-parafinów

Mączyńska, Zofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Równowagi ciecz-para w układach eterów alifatycznych z węglowodorami

Treszczanowicz, Teresa

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Disserations -- Chemical engineering , Chemistry, Physical -- Phase transitions

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wewnątrzmolekularne przenoszenie protonów w cząsteczkach elektronowo wzbudzonych

Mordziński, Andrzej.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Spectroscopy , Chemistry, Organic -- Spectral methods (IR, UV, NMR, MS).

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Z badań nad kriometrią roztworów rzeczywistych

Kawalec, Bronisław.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Thermodynamics, Thermochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ rozpuszczalnika na kinetyke procesów elektrodowych salenowych kompleksów wybranych metal przejściowych

Kapturkiewicz, Andrzej (1953- )

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Electrochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Badanie termodynamicznych własności ciekłych kryształów w pobliżu przejść fazowych

Żywociński, Andrzej

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Phase transitions

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

O zmianach składu azeotropowego w seriach trójskładnikowych azeotropów siodłowych

Wyrzykowska-Stankiewicz, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Metodyka badań i krytycznej oceny równowag ciecz-ciecz-para w układach dwuskładnikowych

Skrzecz, Adam.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Phase transitions , Chemistry, Physical -- Solutions

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Amphilphilic systems in restricted geometry

Tasinkevych, Mykola.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Dissertation -- Physics , Physics -- Theoretical , Chemistry, Physical -- Solutions , Chemistry, Physical -- Colloids, Clusters

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Elektrochemiczne i fotochemiczne badania nitrofuranów

Zawadowska, Janina.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Electrochemistry , Chemistry, Physical -- Photochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Termodynamiczne własności wodorku miedzi

Burtovyy, Ruslan

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Inorganic , Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Materials , Chemistry, Organic -- Synthesis , Chemistry, Physical -- Phase transitions , Chemistry, Physical -- Thermodynamics, Thermochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Równania różnych schematów procesu anodowego utleniania paliwa C-H-O w stopionych węglanach w warunkach niestacionarnych (poszukiwanie ogólnego formalizmu, rozwiązania teoretyczne i symulacja komputerowa)

Bieniasz, Lesław

Keywords: Dissertations. Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Kinetic , Chemical Engineering -- Designing

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Structural, spectroscopic and electrochemical studies of Re(CO)3+ complexes with bidentate ligands-selected derivatives of benzoxazole, benzothiazole and benzimidazole

Czerwieniec, Rafał

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Structure, Quantum mechanics , Chemistry, Organic -- Spectral methods (IR, UV, NMR, MS) , Chemistry, Organic -- Physical methods , Chemistry, Physical -- Electrochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography