polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Flis, Janusz (1933- ), 1964, Rola zanieczyszczeń i defektów sieciowych w procesie korozyjnego pękania i nawodorowania żelaza na podstawie badań kryształów nitkowych
Found : 2
View:
1. 

Z badań nad entalpią parowania serii homologicznych azeotropów

Zielenkiewicz, Anna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z badań nad zasięgami azeotropowymi i azeotropami dodatnio-ujemnymi

Kurtyka, Zdzisław

Find similar objects  |  Add to bibliography