polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Ziajka, Józef, 1967, Zagadnienia wymiany ciepła w procesie kondensacji przebiegającym z równoczesną reakcją chemiczną
Found : 66
View:
1. 

Zastosowanie techniczne modelowania procesów na podstawie analogii wymiany ciepła i masy

Zieliński, Jerzy

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Chemical technology -- General

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Usuwanie dwutlenku siarki z rozcieńczonych gazów przemysłowych z równoczesnym wytwarzaniem kwasu siarkowego metodą katalizy roztworowej

Bronikowski, Tadeusz

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Technology, Inorganic -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Studia nad filtracją ciągłą na filtrze próżniowym : wpływ parametrów fizykochemicznych na przebieg filtracji zawiesin, otrzymanych z produktu rozkładu gliny kwasem siarkowym, oraz wstępne próby ich rozdzielania na filtrze płytowym o działaniu ciągłym. Vol. 1 /

Kabała, Józef.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemical Engineering -- Fluid dynamics, Mechanical separation

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wpływ ruchu pulsującego na proces wymiany masy w układzie gaz-ciecz

Pasiuk-Bronikowska, Wanda

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przenikanie ciepła w warstwie ziarnistego kontaktu. Efektywne przewodnictwo cieplne

Żiółkowski, Dariusz (chemia).

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia nad tworzeniem się kwasu siarkowego w procesie katalizy roztworowej

Badowska, Irena

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Badania kinetyki ogrzewania strumienia cieczy w kolumnie wypełnionej nieruchomym złożem. Vol. 1 /

Tobiś, Jan.

Keywords: Dissertations. -- -- -- --

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Podział przestrzeni w układzie reakcja - dyfuzja

Cybulski, Olgierd

Keywords: Dissertation -- Physics , Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Kinetic , Physics -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Studia nad filtracją ciągłą na filtrze próżniowym : wpływ parametrów fizykochemicznych na przebieg filtracji zawiesin, otrzymanych z produktu rozkładu gliny kwasem siarkowym, oraz wstępne próby ich rozdzielania na filtrze płytowym o działaniu ciągłym. Vol. 1-2 /

Kabała, Józef.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemical Engineering -- Fluid dynamics, Mechanical separation

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Teoria kinetyczna kondensacji oraz modelowanie numeryczne procesów kondensacji i koagulacji w układach aerozolowych

Nowakowski, Bogdan.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Dissertation -- Physics , Chemistry, Physical -- Phase transitions

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Modelowanie procesów wymiany na granicy faz płyn - ciało stałe. Badanie charakteru przepływu i oznaczanie lokalnych wartości współczynników wnikania masy i ciepła w modelach dyfuzyjnych

Mościcka, Iwona

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Badania kinetyki ogrzewania strumienia cieczy w kolumnie wypełnionej nieruchomym złożem. Vol. 1 /

Tobiś, Jan.

Keywords: Chemical Engineering , Chemical engineering -- Thermal processes

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nośnikowe katalizatory bimetaliczne Pd-Au. Charakteryzacja i aktywność katalityczna w reakcji hydroodchlorowania freonu CFC-12

Bonarowska, Magdalena

Keywords: Dissertations -Materials , Dissertations -- Chemistry, Physical ; Chemistry Physical -- Electrochemistry , Dissertations -- Chemistry, Inorganic. , Chemistry physical -- Catalysis Inogranic Chemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kinetyka procesu desorpcji azotu z równoczesną reakcją chemiczną w wodnych roztworach siarczynów i azotynów Krzysztof Jan Rudziński.

Rudziński, Krzysztof Jan

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Chemical engineering , Chemistry, Physical -- Kinetic , Chemical engineering -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rola zanieczyszczeń i defektów sieciowych w procesie korozyjnego pękania i nawodorowania żelaza na podstawie badań kryształów nitkowych

Flis, Janusz (1933- )

Find similar objects  |  Add to bibliography