polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Fuliński, Andrzej, 1960, Metoda elektrograwitacyjna
Found : 291
View:
1. 

Metoda elektrotermodyfuzyjna

Baranowski, Bogdan (1927- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Entalpia tworzenia wodorku i deuterku niklu

Czarnota-Kubaszewska Irena

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wybrane własności termodynamiczne i optyczne cienkich warstw wodorku palladu i wodorku niklu

Wyrzykowski, Krzysztof.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Optics, Spectroscopy , Chemistry, Physical -- Surfaces

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ciśnienia krzepnięcia wybranych rozcieńczonych roztworów w benzenie w warunkach wysokich ciśnień

Dudek, Danuta.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Phase transitions , Chemistry, Physical -- Solutions

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wybrane własności termodynamiczne i elektryczne układu miedź-nikiel w obszarze wysokich ciśnień gazowego wodoru Marek Tkacz.

Tkacz, Marek.

Keywords: Dissertations

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Tworzenie faz wodorkowych w stopach Pd-Ni

Dębowska, Lidia.

Keywords: Dissertations -- Materials , Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Chemistry, Inorganic , Chemistry, Physical -- Thermodynamics, Thermochemistry

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zagadnieneia stabilności w układach z polaryzacją stężeniową i w metodzie elektrotermodyfuzyjnej

Kawczyński, Andrzej Lech (1943- )

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Theoretical

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O zmianach składu azeotropowego w seriach trójskładnikowych azeotropów siodłowych

Wyrzykowska-Stankiewicz, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Układy Ni-Fe-H(D) i Ni-Co-H(D) w warunkach wysokiego ciśnienia gazowego wodoru (deuteru)

Filipek, Stanisław M

Keywords: Dissertation -- Physics , Physics -- Solid State, Metals

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dyfuzja wodoru i deuteru w stężonych fazach beta-palladu w szerokim zakresie ciśnienia wodoru i deuteru oraz temperatury

Majorowski, Sławomir.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Solid State, Metals

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zastosowanie teorii L.C.A.O. do dużych drobin

Zalewski, Kacper

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przewodnictwo elektryczne i cieplne wybranych stopów układów Pd+H, Pd+Ag+H i Pd+Au+H

Szafrański, Antoni W

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Dissertation -- Physics , Chemistry, Physical -- Experimental, Equipment , Physics -- Solid State, Metals , Physics -- Electricity, Magnetism

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Opór elektryczny i siła termoelektryczna w układach Ni-H, Ni-Cu-H i Pd-H

Skośkiewicz, Tadeusz

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Solid Stete, Metals

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Metoda mikrograwimetryczna wyznaczania współczynników wirialnych par

Zamojski, Wiesław.

Keywords: Dissertation -- Physics , Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Gases, Liguids, Solids, One componend system

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Układ chrom-wodór w zakresie wysokich ciśnień gazowego wodoru

Bojarski, Krzysztof

Find similar objects  |  Add to bibliography