polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Pielaszek, Jerzy., 1972, Wpływ realnej struktury niklu na tworzenie się i stabilność fazy wodorowej
Found : 4
View:
1. 

Adsorpcja alkanów oraz ich koadsorpcja z wodorem na platynie i palladzie

Lisowski, Wojciech (chemia).

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Physics -- Solid State, Metals

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nawęglanie fazy metalicznej katalizatorów w czasie reakcji acetylenu na ich powierzchni

Stachurski, Jarosław.

Keywords: Disserations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Catalysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Współzależność struktury i reaktywności układów katalitycznych zawierających pallad

Łomot, Dariusz

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Chemistry, Physical -- Catalysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Reakcje niklu, kobaltu oraz ich tlenków w środowisku stopionych węglanów alkalicznych

Mosiałek, Michał.

Keywords: Dissertations -- Chemistry, Physical , Dissertations -- Chemistry, Inorganic , Dissertations -- Materials , Chemistry, Physical -- Electrochemistry , Chemistry, Physical -- Solutions , Chemistry Inorganic -- Monographs , Chemical engineering -- Monographs

Find similar objects  |  Add to bibliography