polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Broda, Józef, 1959, Uwagi o smolarstwie i popielarstwie w lasach państwowych Królestwa Polskiego (1815—1830)
Found : 220
View:
1. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 1

Bieniarzówna, Janina

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Materiały do dziejów kultury materialnej chłopów w województwie sieradzkim i ziemi wieluńskiej w XVI w.

Sucheni-Grabowska, Anna (1920-2012)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Źródła archeologiczne do dziejów rolnictwa w Polsce i stan ich opracowania

Godłowski, Kazimierz (1934-1995)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przewrót przemysłowy w przetwórstwie płodów rolnych Królestwa Polskiego

Łukasiewicz, Juliusz

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Społeczne następstwa przewrotu przemysłowego w przetwórstwie płodów rolnych Królestwa Polskiego

Wykrętowicz, Stanisław

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Źródła pisane i ikonograficzne do historii rolnictwa polski średniowiecznej

Podwińska, Zofia (1929-1975)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dzieje badań nad historią rolnictwa dawnej Rzeczypospolitej oraz Polski porozbiorowej

Żabko-Potopowicz, Antoni

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stan i potrzeby badań nad historią hodowli w Polsce w XVI—XVIII w.

Baranowski, Bohdan (1915-1993)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wiejski przemysł spożywczy w woj. łęczyckim w XVI—XVIII w.

Libiszowska, Zofia

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ankieta rolnicza z 1785 r.

Różycka, Maria

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Hodowla owiec rasowych w dobrach Ordynacji Zamojskiej w pierwszej połowie XIX w.

Bartyś, Julian

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Próba ustalenia wysokości plonów w dobrach Pabianice w drugiej polowie XVI w.

Wawrzyńczykowa, Alina

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Produkcja rolnicza w folwarkach starostwa sochaczewskiego w XVI i XVII w.

Prandota, Wiktor

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stan ilościowy hodowli owiec na ziemiach Polski środkowej w XIX w.

Sobczak, Tadeusz

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Chów trzody chlewnej w Łęczyckiem w drugiej połowie XVII i w XVIII w.

Baranowski, Bohdan (1915-1993)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography