polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Paszek J. - Scrabble
Found : 232
View:
1. 

O starzeniu się tekstów literaturoznawczych. Uwagi polemiczne

Smulski, Jerzy

Keywords: literature , text

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wstępniak autotematyczny

Jarzębski, Jerzy

Keywords: introduction , varia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy?

Balbus, Stanisław

Keywords: Wierzbicka, Anna , word , referent , genre

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O starzeniu się tekstów literaturoznawczych

Paszek, Jerzy

Keywords: literary research , literary theory , text

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ignacy

Grabowski, Wiesław

Keywords: farewell

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Mój pogląd na literaturę

Lem, Stanisław

Keywords: literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dynamiki w grach – definicje i wykorzystanie w analizie

Petrowicz, Marcin

Keywords: game design , game research , game dynamics

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Florilegium

Paszek, Jerzy

Keywords: Skrzydlate słowa , Ulisses , Markiewicz, Henryk , Romanowski, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Apetyt na Przemianę

Jarzębski, Jerzy

Keywords: changes , literature , history

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Antytotalitarny metajęzyk

Bralczyk, Jerzy

Keywords: anti-totalitarianism , metalanguage

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O języku Wałęsy

Bralczyk, Jerzy

Keywords: Wałęsa, Lech , language , politics

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Balcerzan jako strateg i ideolog

Święch, Jerzy

Keywords: Balcerzan, Edward , Polish poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wielka gra

Maryl, Maciej

Keywords: game studies , literary studies , research , Polish culture

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ogrody, opis, Oświecenie

Snopek, Jerzy

Keywords: Enlightenment , Trembecki, Stanisław (1739-1812) , polish poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Jerzy Ziomek

Wysłouch, Seweryna

Keywords: Ziomek, Jerzy , memories

Find similar objects  |  Add to bibliography