polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Balcerzan E. - Polonisto, kim jesteś?
Found : 137
View:
1. 

Zrzędność bez przekory

Markiewicz, Henryk

Keywords: Polish philology , literary theory , text

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Literaturoznawstwo (w) przyszłości: wyjść poza strefę komfortu

Musiał, Łukasz

Keywords: professionalisation of literary studies , literary theory , world literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Trzeba spokojnie

Borkowska, Grażyna

Keywords: Balcerzan, Edward , literary criticism , Polish literature 20 c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Balcerzan jako strateg i ideolog

Święch, Jerzy

Keywords: Balcerzan, Edward , Polish poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Tożsamość filologii

Prussak, Maria

Keywords: Polish texts , Russian texts , humanities , philology

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Post

Balcerzan, Edward

Keywords: Nycz, Ryszard , literary theory

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Teksty Drugie Nr 1-2 (2005)

Bolecki, Włodzimierz

Keywords: literary theory , literary studies , literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O starzeniu się tekstów literaturoznawczych

Paszek, Jerzy

Keywords: literary research , literary theory , text

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Niemożliwa, ale niezbędna

Markiewicz, Henryk

Keywords: literary theory , history of literature , methodology , Nycz, Ryszard

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Listy do Bogusławy Latawiec i Edwarda Balcerzana (1971-1973)

Karpowicz, Tymoteusz

Keywords: Karpowicz, Tymoteusz , Polish poetry (20 c.) , Latawiec, Bogusława , Balcerzan, Edward , correspondence

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Teksty Drugie Nr 4 (1992)

Balcerzan, Edward

Keywords: Przyboś, Julian , metaphysics , history of literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Poezja jako samopoczucie (pokolenie '76)

Balcerzan, Edward

Keywords: poetry , 1976

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Anthropology and Literature

Markowski, Michał Paweł

Keywords: literary anthropology , literary theory , Iser, Wolfgang , literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Widok z Vancouveru

Czaykowski, Bogdan

Keywords: literary theory , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Literatura emigracyjna i historia literatury

Ligęza, Wojciech

Keywords: Literatura polska na obczyźnie , emigratory literature , history of literature

Find similar objects  |  Add to bibliography