polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Nycz R. - Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizmie
Found : 1
View:
1. 

Od "naukowej" wiedzy o literaturze do "świata literackości"

Instytut Badań Literackich

Keywords: literature , literary research , science

Find similar objects  |  Add to bibliography