polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Bereś S. - Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie?
Found : 27
View:
1. 

Mój pogląd na literaturę

Lem, Stanisław

Keywords: literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Socrealizm: perswazja i socjotechnika

Bakuła, Bogusław

Keywords: socrealism , social engineering

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wielki Spokój

Zieliński, Jan

Keywords: Bobkowski, Andrzej , polish literature , Szkice piórkiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zmiana stanu

Balcerza, Edward

Keywords: literary research , literary criticism , literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Literatura emigracyjna i historia literatury

Ligęza, Wojciech

Keywords: Literatura polska na obczyźnie , emigratory literature , history of literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Orzech trudny do zgryzienia (Prolegomena do wszelkiej przyszłej periodyzacji literatury zwanej emigracyjną)

Instytut Badań Literackich

Keywords: periodization , literature , emigration

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zamiast monografii

Grochowski, Grzegorz

Keywords: socialism , literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Teksty Drugie Nr 6 (1991)

Głowiński, Michał

Keywords: Bierut, Bolesław , poetry , socrealism

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Narracja, nowomowa, forma totalitarna

Głowiński, Michał

Keywords: narration , newspeak , totalitarism

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pochwała bohaterskiego oportunizmu

Głowiński, Michał

Keywords: opportunism , Panufnik, Andrzej

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dekonstrukcjonizm literacki jako "nowomowa"

Instytut Badań Literackich

Keywords: deconstruction , newspeak

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Salon Karpińskiego

Burska, Lidia

Keywords: Karpiński, Wojciech , literature , emigration

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Samoistność i służebność

Skalmowski, Wojciech

Keywords: contemporary Polish literature , tendentious literature , kitsch

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Duch Straconego Czasu (albo katalog dziwnych zwierząt)

Nasiłowska, Anna

Keywords: information , journalistic writing

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Słowa i desygnaty czy akty i gatunki mowy?

Balbus, Stanisław

Keywords: Wierzbicka, Anna , word , referent , genre

Find similar objects  |  Add to bibliography