polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Rusiński, Władysław (1911-1986), 1966, Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji rolnej w Polsce w XVI do XVIII w
Found : 219
View:
1. 

Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji w województwie podolskim w drugiej połowie XVIII w.

Serczyk, Władysław Andrzej (1935-2014)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pojęcie metody porównawczej i zakres jej stosowania

Łowmiański, Henryk (1898-1984)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Inventaires des domaines nobiliaires du district de Kalisz

Rusiński, Władysław (1911-1986)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gospodarka rolna i hodowlana w Polsce w XIV i XV w. (technika i rozmiary produkcji)

Chmielewski, Stefan

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Zespoły archiwów magnackich i podworskich jako źródła do dziejów techniki rolnej

Łonczyńska, Krystyna

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rozwój gospodarki rolnej w Polsce od XII do połowy XIV wieku

Dąbrowski, Henryk

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kształtowanie się produkcji rolnej w dobie rozwoju stosunków kapitalistycznych w rolnictwie (1795—1939)

Baranowski, Bohdan (1915-1993)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Struktura produkcji rolnej w Małopolsce i jej związki z rynkiem w XVIII wieku

Podraża, Antoni

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wpływ rynku na produkcję roślinną w dobrach Nostitzów

Szkurłatowski, Zygmunt

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Koncepcja rynku regionalnego w dotychczasowych badaniach

Grochulska, Barbara

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wpływ rynku na zmiany struktury i rozmiarów produkcji roślinnej w Prusach Królewskich w XVI do XVIII w.

Cackowski, Stefan (1927- )

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Badania nad cenami zboża a niektóre problemy badawcze rynku

Madurowicz-Urbańska, Helena (1918-2008)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 8, Contents

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 7, Contents

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 3 No 1

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography