polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Cackowski, Stefan (1927- ), 1966, Wpływ rynku na zmiany struktury i rozmiarów produkcji roślinnej w Prusach Królewskich w XVI do XVIII w.
Found : 219
View:
1. 

Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roślinnej na Śląsku od końca XVIII w. do czasów współczesnych

Dzieżyc, Józef

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roślinnej w Wielkopolsce (1878—1913)

Łużyńska, Jadwiga

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Towarowość produkcji roślinnej w Królestwie Polskim

Kostrowicka, Irena

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji w województwie podolskim w drugiej połowie XVIII w.

Serczyk, Władysław Andrzej (1935-2014)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji rolnej w Polsce w XVI do XVIII w

Rusiński, Władysław (1911-1986)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Próba obliczenia wysokości plonów w królewskich dobrach allodialnych w XIV wieku

Dembińska, Maria

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Plony zbóż w folwarkach królewskich województwa lubelskiego w 1564 roku

Wyczański, Andrzej

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wpływ rynku na produkcję roślinną w dobrach Nostitzów

Szkurłatowski, Zygmunt

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Koncepcja rynku regionalnego w dotychczasowych badaniach

Grochulska, Barbara

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Badania nad cenami zboża a niektóre problemy badawcze rynku

Madurowicz-Urbańska, Helena (1918-2008)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Przemiany struktury użytkowania ziemi w Polsce na przełomie XIX i XX wieku

Bielecka, Krystyna

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gospodarka rolna i hodowlana w Polsce w XIV i XV w. (technika i rozmiary produkcji)

Chmielewski, Stefan

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ludowa technika produkcji oleju w powiecie rawskim na przełomie XIX i XX w

Lech, Józef

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Udział produkcji chłopskiej w obrotach rynkowych

Trzyna, Edward

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wpływ cen na wielkość produkcji globalnej w rolnictwie epoki feudalnej i kapitalistycznej

Topolski, Jerzy

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography