polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Szkurłatowski, Zygmunt, 1966, Wpływ rynku na produkcję roślinną w dobrach Nostitzów
Found : 219
View:
1. 

Przetwórstwo płodów rolnych oraz rzemiosło wiejskie w dobrach Nostitzów na Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w

Szkurłatowski, Zygmunt

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rynek lokalny a regionalny

Szkurłatowski, Zygmunt

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O potrzebie współpracy historyków i rolników

Szkurłatowski, Zygmunt

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O szersze i planowe wykorzystanie rachunków gospodarczych

Szkurłatowski, Zygmunt

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji w województwie podolskim w drugiej połowie XVIII w.

Serczyk, Władysław Andrzej (1935-2014)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wpływ rynku na zmiany struktury i rozmiarów produkcji roślinnej w Prusach Królewskich w XVI do XVIII w.

Cackowski, Stefan (1927- )

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wpływ rynku na strukturę i rozmiary produkcji rolnej w Polsce w XVI do XVIII w

Rusiński, Władysław (1911-1986)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wpływ koniunktury na produkcję w dobrach pszczyńskich

Wiatrowski, Leszek

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Koncepcja rynku regionalnego w dotychczasowych badaniach

Grochulska, Barbara

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Badania nad cenami zboża a niektóre problemy badawcze rynku

Madurowicz-Urbańska, Helena (1918-2008)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Hodowla owiec rasowych w dobrach Ordynacji Zamojskiej w pierwszej połowie XIX w.

Bartyś, Julian

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Gospodarka leśna w dobrach kościelnych

Warężak, Jan

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przejście do płodozmianu w dobrach ordynacji Zamoyskich w połowie XIX w

Rajca, Czesław

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Rzemiosło wiejskie w dobrach radziwiłłowskich w południowej Wielko¬polsce w drugiej połowie XVIII w

Łużyńska, Jadwiga

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Próba ustalenia wysokości plonów w dobrach Pabianice w drugiej polowie XVI w.

Wawrzyńczykowa, Alina

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography