polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Dzieżyc, Józef, 1966, Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roślinnej na Śląsku od końca XVIII w. do czasów współczesnych
Found : 219
View:
1. 

Zmiany w strukturze i rozmieszczeniu produkcji roślinnej w Wielkopolsce (1878—1913)

Łużyńska, Jadwiga

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zmiany w stanie ilościowym i rejonizacja hodowli w poznańskiem w XIX i na początku XX w

Janczak, Julian

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

O potrzebie ustalenia teoretycznych norm wysiewów

Janczak, Julian

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Towarowość produkcji roślinnej w Królestwie Polskim

Kostrowicka, Irena

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wpływ rynku na zmiany struktury i rozmiarów produkcji roślinnej w Prusach Królewskich w XVI do XVIII w.

Cackowski, Stefan (1927- )

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Przetwórstwo płodów rolnych oraz rzemiosło wiejskie w dobrach Nostitzów na Śląsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w

Szkurłatowski, Zygmunt

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Możliwości konsumpcyjne zbóż i motylkowych w północno-zachodniej Polsce od neolitu do końca XII w

Klichowska, Melania

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Okres przewagi gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej od polowy XVI w. do końca XVIII w

Topolski, Jerzy

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Badanie zjawisk klimatyczno-meteorologicznych na Śląsku od XVI do połowy XIX wieku : (streszczenie)

Inglot, Stefan (1902-1994)

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 8, Contents

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 7, Contents

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 3 No 1

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 6 No 2, Contents

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego. Vol. 12 No 1, Contents

Leskiewiczowa, Janina. Red.

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Rola Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w postępie wiedzy rolniczej Królestwa Polskiego

Bieniarzówna, Janina

Keywords: history of agriculture -- journal , fishing history -- journal , history of the agricultural industry -- journal , history of agricultural educational system -- journal

Find similar objects  |  Add to bibliography