polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Bagłajewski A. - Józef Bachórz, Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie. (Gdańsk 2003)
Found : 119
View:
1. 

Halina Gacowa (23 kwietnia 1927 – 6 maja 2007)

Świerczyńska, Dobrosława

Keywords: Halina Gacowa’s biography , Gacowa’s professional activity , literary documentation , romanticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

„Ondyna” Hoffmanna – u źródeł romantycznej opery i dramatu

Borkowska-Rychlewska, Alina

Keywords: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann’s Undine , romanticism , fable , ballad , opera , dramma , magic , fantasticality , miraculousness , nature

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Trzynaście arcydzieł romantycznych. Pod red. Elżbiety Kiślak i Marka Gumkowskiego. Warszawa 1996

Zwolińska, Barbara

Keywords: Romanticism , masterpiece , Adam Mickiewicz’s and Juliusz Słowacki’s creativity , mysticism , Antoni Malczewski’s Maria (Mary) , Józef Ignacy Kraszewski’s Ulana , Cyprian Norwid’s Quidam , Polish Romantic novel

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ankietowe uwagi naprędce. [odpowiedź na ankietę]

Bachórz, Józef

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kategoria różnicy we włoskich badaniach nad romantyzmem

Sokołowski, Mikołaj

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

W stronę syntezy. Rec.: Zofia Trojanowiczowa, Romantyzm od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały. Wybór, red. Anna Artwińska [i in.]. [Kraków] 2010

Dąbrowicz, Elżbieta

Keywords: Zofia Trojanowiczowa’s book , Cyprian Norwid’s and Adam Mickiewicz’s creativity , a synopsis of the synthesis of Romanticism

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Arkadiusz Morawiec, Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm - dyskursywność - paraboliczność. Kraków 2000

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

„Wiek XIX. Rocznik Towarzystawa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”. R. I (XLIII) 2008: Dziewiętnastowieczność.

Fita, Stanisław

Keywords: Adam Mickiewicz Literary Association , “19th Century” , Polish literary periodicals - 21 c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Maciej Szargot, Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego. Katowice 2004

Piwińska, Marta

Keywords: Szargot, Maciej , Dziekoński, Józef Bogdan , romanticism , Polish prose - 18th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007),

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007), Treść zeszytu

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007), Contents of fascicle

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2007), Treść zeszytu

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007), Treść zeszytu

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2007), Contents of fascicle

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography