polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Looby R. - Mit golema w twórczości Brunona Schulza
Found : 22
View:
1. 

Tomasz Bocheński, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. Kraków (2005). „Modernizm w Polsce”. [T.] 11

Mojsak, Kajetan

Keywords: black humor , Witkacy’s, Witlod Gobrowicz’s, and Bruno Schulz’s creativity , attitudes towards death and corporeality , ars moriendi

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wojciech Owczarski, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora. Gdańsk 2006

Bielecki, Marian

Keywords: polish literature , Owczarski, Wojciech , Leśmian, Bolesław (1877-1937) , Schulz, Bruno , Kantor, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Doświadczenie i pamięć z otwartą furtką. Maxim Biller o Brunonie Schulzu

Hudzik, Agnieszka

Keywords: Maxim Biller’s novella Im Kopf von Bruno Schulz , Schulz’s manuscripts , allusions and intertextual references to Schulz’s works , the work of memory , Walter Benjamin’s concept of “kleine Verrückung [slight twisting/shifting]” and “Eingedenken [Remembrance]”

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

„In partibus infidelium”, czyli poetyka pejzażu wewnętrznego. Stanisław Antoni Mueller a kontekst schulzowski

Staroń, Ireneusz

Keywords: Stanisław Antoni Mueller’s lyrical prose , Mueller’s Henryk Flis , the romantic topoi of romantic space of internal landscape , Bruno Schulz’s modernist-symbolic language , Schulzean child-creator (demiurge)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Między oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej „Legendzie o św. Aleksym”

Wojtowicz, Witold

Keywords: orality , writing , Old Polish legend , Legend of Saint Alexis

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jerzy Jarzębski, Prowincja centrum. Przypisy do Schulza. Kraków 2005

Bielecki, Marian

Keywords: Jarzębski, Jerzy , Schulz, Bruno (1892-1942) , Gombrowicz, Witold (1904-1969) , Polish literary criticism -20th c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Michał Paweł Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków (2007)

Wójcik, Tomasz

Keywords: Markowski, Michał Paweł , Leśmian, Bolesław (1877-1937) , Schulz, Bruno (1892-1942) , Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) , modern literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Krzysztof Stala, Na marginesach rzeczywistości : o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa 1995

Kostrzewa, Radosław

Keywords: Bruno Schulz’s cretivity , category of paradox , reception of Schulz’s works , Schulz’s idiolect

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ryszard Nycz, Język modernizmu : prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997

Lewandowski, Tomasz

Keywords: modernist grouping , linguistic awareness , history of subjectivity in the literature of the 20th century , Bolesław Leśmian’s, Bruno Schulz’s, Józef Czechowicz’s, Czesław Miłosz’s creativity , Stanisław Brzozowski’s philosophical writing

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zapomniane wielkości romantyzmu : pokłosie sesji. Pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka. Poznań 1995

Krukowska, Halina

Keywords: Romanticism , memory of literary history , value judgment of literature , album , Józef Bohdan Zalewski’s creativity , Tymon Zaborowski’s creativity , Maurycy Gosławski’s creativity , Lithuanian school , Tomasz August Olizarowski’s Bruno , Seweryn Goszczyński’s biography , literary self-creation , reception of Wincenty Pol’s poetry in the 19th century , Kornel Ujejski’s creativity , Casimir Delevigne’s creativity

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Daria Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego. Kraków (2004). „Modernizm w Polsce”. Studia nad nowoczesną polską literaturą, sztuką, kulturą i myślą humanistyczną. [T.] 8

Buryła, Sławomir

Keywords: Józef Czechowicz’s readings , European literature , axiology

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Renata Ingbrant, From „Her” Point of View. Woman’s Anti-World in the Poetry of Anna Świrszczyńska. Stockholm 2007

Kraskowska, Ewa

Keywords: Świrszczyńska, Anna (1909-1984) , feminist criticism , Polish poetry - 20 c.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Inne oblicza męskości. Rec.: Marian Bielecki, Kłopoty z innością. Kraków 2012

Kaliściak, Tomasz

Keywords: Marian Bielecki’s book , Witold Gombrowicz’s and Miron Białoszewski’s creativity , abiect , foreignness camp , queer , “otherness”

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Aleksander Fiut, W stronę Miłosza. (Kraków 2003)

Garbol, Tomasz

Keywords: Czesław Miłosz’s creativity , metaphisic nature , creative process , comparison of Miłosz and Cyprian Norwid, Witold Gombrowicz, Witkacy, Tomas Venclova, Zbigniew Herbert

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Elżbieta Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków (2003). „Horyzonty Nowoczesności”. [T.] 27

Tomasik, Wojciech

Keywords: urban issues , modern Polish literature , modernism , modernization

Find similar objects  |  Add to bibliography