polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Ward J. - George Herbert a wiek XX. W kręgu chrześcijańskiej poezji brytyjskiej
Found : 53
View:
1. 

The Other Herbert. Edited by Bożena Stallcross. „Indiana Slavic Studies”, vol. 9, 1998

Wiśniewska, Lidia

Keywords: Zbigniew Herbert’s poetry , Horbert’s dramas , Herbert’s essay writing , fine arts inspirations for literature , Slavonic studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Czytanie Herberta. Pod red. Przemysława Czaplińskiego, Piotra Śliwińskiego, Ewy Wiegandt. Poznań 1995

Franaszek, Andrzej

Keywords: Zbigniew Herbert’s creativity , Herbert’s poetic style , translations of Herbert’s poetry into Swedish and English , reception of Herbert’s poetry in Germany , utopia , metaphor , classicism , Romanticism , suffering , catastrophism

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nad młodzieńczymi wierszami Herberta. Rec.: Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku). Kraków 2009

Adamiec, Marek

Keywords: Zbigniew Herbert’s juvenile poetry , Herbert’s poetic language , secrets of Herbert’s archive

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Czarna magia: dwa tworzywa – jeden wymiar. Pan Cogito Zbigniewa Herberta i René Magritte’a

Mikołajczyk, Iwona

Keywords: Zbigniew Herbert’s poetic cycle about Mr. Cogito , René Magritte’s painting , surrealism

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Biografia poety do roku 1945. Rec.: Rafał Żebrowski, Zbigniew Herbert. „Kamień, na którym mnie urodzono”. Warszawa 2011

Adamiec, Marek

Keywords: Zbigniew Herbert’s biography till 1945 , family archive , family tradition

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Anna Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996

Górnicka-Boratyńska, Aneta

Keywords: contemporary lyric , symbolism of a house/home , experience of homelessness , Miron Białoszewski’s Zbigniew Herbert’s, Tadeusz Różewicz’s and Ewa Lipska’s poetry , generation of 1976 , generation of “bruLion” (“noteBook”)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Mirosława Hanusiewicz, Pięć stopni miłości. O wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej. Warszawa 2004

Lasocińska, Estera

Keywords: Hanusiewicz, Mirosława , "Pięć stopni miłości" [Five degrees of love] , Polish Baroque erotic poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

„Czosnek w błocie i szafiry”. Termin „barok” a poezja angielska

Ward, Jean

Keywords: baroque , english poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spotkanie z Wielką Matką. Sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta

Tomasik, Tomasz

Keywords: Wisława Szymborska’s poetry , Zbigniew Herbert’s poetry , Great Mother

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Siena w literaturze polskiej XX wieku. Iwaszkiewicz – Miłosz – Herbert

Markowska, Helena

Keywords: images of Siena in Polish 20th-c. literature , Jarosław Iwaszkiewicz’s poems , Czesław Miłosz’s poems , Zbigniew Herbert’s essay , oppositions: abstraction and materiality, duration and movement, lightness and heaviness, ideal and reality

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Poezja Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych

Gogler, Paweł

Keywords: Zbigniew Herbert’s poetry , fine arts , intertextuality , intersemiotic translation , link between aestethics and ethics

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji

Nowak, Maciej

Keywords: poetry , Herbert, Zbigniew , Miłosz, Czesław

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Tomasz Garbol, „Chrzest ziemi”. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta

Kudyba, Wojciech

Keywords: Zbigniew Herbert’s creativity , sacrum , metaphysical motifs

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dariusz Chemperek, Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku. Lublin 2005

Kroczak, Jerzy

Keywords: Chemperek, Dariusz , Gawiński, Jan (1622-1684?) , Polish Baroque poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Antyk w poezji Rilkego i Iwaszkiewicza – próba porównania

Majewski, Paweł

Keywords: antiquity , Rainer Maria Rilke’s poetry , Jarosław Iwaszkiewicz’s poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography