polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Ziątek Z. - Polskie i afrykańskie historie przygodne. O początkach reportażu Ryszarda Kapuścińskiego
Found : 5
View:
1. 

„Ree-shard Kah-poosh-chin-skee”. Kapuściński po angielsku

Nowacka, Beata

Keywords: Ryszard Kapuściński’s creativity , The Emperor , translations of Kapuściński’s reportages , Polish publishing paralysis

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Narracja w „Cesarzu” Ryszarda Kapuścińskiego

Horodecka, Magdalena

Keywords: Ryszard Kapuściński’s creativity , narration , The Emperor , reporter’s selection of the materials , parable , archaizing , interferences of the reporter’s and interlocutors’ voices

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie

Żyrek-Horodyska, Edyta

Keywords: relations between a literary report and literature , changes of a report over the centuries , Melchior Wańkowicz’s, Hanna Krall’s, and Ryszard Kapuściński’s autothematic statements , the interaction of journalistic and artistic forms

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wymiary czasu w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego

Padewski, Jakub

Keywords: Ryszard Kapuściński’s Podróże z Herodotem (Travels with Herodotus) , the methods of perceiving the past reality , the concepts of phenomenological and cosmological time , Paul Ricoeur’s assumptions

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obiektywny obraz. Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii

Zalewski, Cezary

Keywords: polish literature , Prus, Bolesław (1847-1912) , Kapuściński, Ryszard (1932-2007) , picture

Find similar objects  |  Add to bibliography