polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Bielecki M. - Niebezpieczne związki, czyli romans Tadeusza Konwickiego z Witoldem Gombrowiczem
Found : 91
View:
1. 

Ewa Graczyk, Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym. Gdańsk 2004. – Janusz Margański, Geografia pragnień. Opowieść o Gombrowiczu. Kraków 2005. [i in.]

Bielecki, Marcin

Keywords: Witold Gombrowicz’s literary creativity , interwar period , Franz Kafka’s literary creativity , Gombrowicz’s concept of “immaturity” , Gombrowicz’s stay in Argentina

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Aleksander Fiut, W stronę Miłosza. (Kraków 2003)

Garbol, Tomasz

Keywords: Czesław Miłosz’s creativity , metaphisic nature , creative process , comparison of Miłosz and Cyprian Norwid, Witold Gombrowicz, Witkacy, Tomas Venclova, Zbigniew Herbert

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wojciech Gutowski, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego. Bydgoszcz 2002

Pliszka, Marcin

Keywords: Tadeusz Miciński’s creativity , poetic imagination , oneiric nature , intertextuality , Miciński’s historiosophy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Pół wieku z cenzurą. Przypadek Tadeusza Konwickiego

Perkowski, Piotr

Keywords: censorship , Tadeusz Konwicki’s creativity , guerillas , stalinism , Polish People’s Republic , strategy of leaving unsaid

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Tekst-partytura Michela Butora. „Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli”

Hejmej, Andrzej

Keywords: Michel Butor’s creativity , Ludwig van Beethoven’s creativity , music in literature , intertextuality , literary experiment

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Inne oblicza męskości. Rec.: Marian Bielecki, Kłopoty z innością. Kraków 2012

Kaliściak, Tomasz

Keywords: Marian Bielecki’s book , Witold Gombrowicz’s and Miron Białoszewski’s creativity , abiect , foreignness camp , queer , “otherness”

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Piotr Sobolczyk, Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii. (Toruń 2005)

Bajko, Marcin

Keywords: Tadeusz Miciński’s biography , Miciński’s creativity , Miciński’s journey to Spain , literary comparatism

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Gombrowicz i tłumacze. Pod redakcją Elżbiety Skibińskiej. Łask 2004

Miecznicka, Magdalena

Keywords: Witold Gombrowicz’s creativity , translations of Gombrowicz’s works , critical reception of Gombrowicz’s works

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Tomasz Bocheński, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. Kraków (2005). „Modernizm w Polsce”. [T.] 11

Mojsak, Kajetan

Keywords: black humor , Witkacy’s, Witlod Gobrowicz’s, and Bruno Schulz’s creativity , attitudes towards death and corporeality , ars moriendi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Antynomie dionizyjskości w „Bazilissie Teofanu” Tadeusza Micińskiego

Brzozowska, Sabina

Keywords: antynomy , dionisian elements , Tadeusz Miciński’s creativity , pre-picture of a man

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Prawda trwogi i pułapki lęków – w światoodczuciu Młodej Polski

Gutowski, Wojciech

Keywords: fear , anxiety , Young Poland, Tadeusz Miciński’s poetry , Stanisław Przybyszewski’s creativity

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Konwicki czyta Wojtyłę. O niezrealizowanym scenariuszu według „Brata naszego Boga”

Kaniecki, Przemysław

Keywords: Tadeusz Konwicki’s scenario , drama , Wojtyła, Karol , the life of Adam Chmielowski (brother Albert)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Anna Krajewska, Dramat i teatr absurdu w Polsce. Poznań 1996

Sugiera, Małgorzata

Keywords: theater of absurdity , comedy , farse , Tadeusz Kantor’s, Bogusław Schaeffer’s, Tadeusz Różewicz’s stage creativity

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Groteskowa wizja państwa w "Kompleksie polskim" Tadeusza Konwickiego

Jung, Monika

Keywords: Polish literary periodicals - 21th

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mityczna obecność Adama Mickiewicza w twórczościTadeusza Konwickiego

Kłobukowski, Miłosz

Keywords: Mickiewicz, Adam , biography , myth , Polish novel , Polish film , romanticism

Find similar objects  |  Add to bibliography