polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Czabanowska-Wróbel A. - Anna Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków (2005)
Found : 56
View:
1. 

Wielkie improwizacje Leśmiana. Scena druga „Dziadów” drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora „Napoju cienistego”

Szwed, Piotr

Keywords: Leśmian, Bolesław , Adam Mickiewicz’s The Great Improvisation , the poetic vision of literature, man and God

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kristeva – Leśmian – Konopnicka

Magnone, Lena

Keywords: Kristeva, Julia (1941-) , Leśmian, Bolesław (1877-1937) , Konopnicka, Maria (1842-1910) , stylization , rhythm

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Leśmian – poeta dwoisty. Rec.: Barbara Stelmaszczyk, „Istnieć w dwoistym świecie... Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana”. Łódź 2009

Winiecka, Elżbieta

Keywords: Stelmaszczyk, Barbara , book , literary creativity , Leśmian, Bolesław , contradictions, doubles and dualisms in Leśmian’s poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

„Treść, gdy w rytm się stacza” – Leśmian i symbolistyczna fascynacja rytmem

Śniedziewski, Piotr

Keywords: poetry , ryme , rhythm , Symbolism , Bolesław Leśmian’s views

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana

Sobieska, Anna

Keywords: Blesław Leśmian’s poetry , Władimir Solovyov’s concepts , Leśmian’s philosophical inspirations , Sophia , Wisdom of God

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Twórczość Bolesława Leśmiana : studia i szkice. Pod red. Tomasza Cieślaka, Barbary Stelmaszczyk, Kraków 2000

Czabanowska-Wróbel, Anna

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Anna Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski. Kraków 1996

Leszczyński, Grzegorz

Keywords: Young Poland , fairy-tale character , fairy-tale fantastic , folk fairy tale , literary fairy tale , One Thousand and One Nights , Bolesław Leśmian’s poetry , Tadeusz Miciński’s creativity , folklore studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wańka-wstańka, czyli rzecz o polsko-rosyjskich relacjach (około)literackich. Rec.: Anna Sobieska, Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Warszawa 2015

Malej, Izabella

Keywords: polish literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wiek z Leśmianem, Rec.: Małgorzata Gorczyńska, Miejsca Leśmiana. Studium topiki krytycznoliterackiej. Kraków 2011

Rams, Paweł

Keywords: Gorczyńska, Małgorzata , Leśmian’s literary creativity , metacriticism , literary critical topoi , nationalism and anti-Semitism in the modern critical discourse

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O edycji zbiorowej dzieł Leśmiana. Rec.: Bolesław Leśmian, Dzieła wszystkie. Zebrał i oprac. Jacek Trznadel. Warszawa 2010-2012

Łopuszański, Piotr

Keywords: Bolesław Leśmian’s Collected Works , omissions, mistakes and unjustified changes in the texts

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Historia pewnego dramatu. „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych” Bolesława Leśmiana – aspekt filologiczny

Pachocki, Dariusz

Keywords: Leśmian, Bolesław (1877-1937) , manuscripts , philological analisis , the way Leśmian perfected his texts

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Tekst-partytura Michela Butora. „Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli”

Hejmej, Andrzej

Keywords: Michel Butor’s creativity , Ludwig van Beethoven’s creativity , music in literature , intertextuality , literary experiment

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bolesława Leśmiana "Strój" - ballada (o) niejasności

Pietrych, Piotr

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wojciech Owczarski, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora. Gdańsk 2006

Bielecki, Marian

Keywords: polish literature , Owczarski, Wojciech , Leśmian, Bolesław (1877-1937) , Schulz, Bruno , Kantor, Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Danuta Opacka-Walasek, Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. Katowice 2005

Czabanowska-Wróbel, Anna

Keywords: polish literature , polish poetry , Opacka-Walasek, Danuta

Find similar objects  |  Add to bibliography