polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Pietrych P. - Bolesława Leśmiana "Strój" - ballada (o) niejasności
Found : 9
View:
1. 

Kristeva – Leśmian – Konopnicka

Magnone, Lena

Keywords: Kristeva, Julia (1941-) , Leśmian, Bolesław (1877-1937) , Konopnicka, Maria (1842-1910) , stylization , rhythm

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Publication Zarych E. - Postacie kalek w utworach Bolesława Leśmiana - zwycięstwo ciała czy ducha?

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Publication Leśmian – poeta dwoisty. Rec.: Barbara Stelmaszczyk, „Istnieć w dwoistym świecie... Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana”. Łódź 2009

Winiecka, Elżbieta

Keywords: Stelmaszczyk, Barbara , book , literary creativity , Leśmian, Bolesław , contradictions, doubles and dualisms in Leśmian’s poetry

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Publication Filologia i historia. "Klechdy polskie" Bolesława Leśmiana i inne urwane tropy

Pachocki, Dariusz

Keywords: Leśmian, Bolesław (1877-1937) , Polish poetry , history

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Publication Wielkie improwizacje Leśmiana. Scena druga „Dziadów” drezdeńskich a wizja literatury, człowieka i Boga w poezji autora „Napoju cienistego”

Szwed, Piotr

Keywords: Leśmian, Bolesław , Adam Mickiewicz’s The Great Improvisation , the poetic vision of literature, man and God

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Publication Anna Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski. Kraków 1996

Leszczyński, Grzegorz

Keywords: Young Poland , fairy-tale character , fairy-tale fantastic , folk fairy tale , literary fairy tale , One Thousand and One Nights , Bolesław Leśmian’s poetry , Tadeusz Miciński’s creativity , folklore studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Publication "Idący, z prawdą u warg i u powiek..." Próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana

Łopuszański, Piotr

Keywords: Polish literary periodicals - 21th

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Publication "Dumania w dzień odjazdu" Adama Mickiewicza : tekst i jego tradycje

Chachulski, Tomasz

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Publication Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej : mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej

Zawadzki, Andrzej

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography