polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Przymuszała B. - "Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata
Found : 3
View:
1. 

Dotkliwe wiersze Aleksandra Wata

Szaj, Patryk

Keywords: polish literature

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji

Nowak, Maciej

Keywords: poetry , Herbert, Zbigniew , Miłosz, Czesław

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

"Wygnaniec ptaków" w Londynie : emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego

Tański, Paweł

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography