polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Chachulski T. - "Dumania w dzień odjazdu" Adama Mickiewicza : tekst i jego tradycje
Found : 5
View:
1. 

Motywy mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej

Warzecha, Izabela

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

"Rozumni szałem" : "Oda do młodości" jako platoński lot ku idei

Rudaś-Grodzka, Monika

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

„Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo : poemat. Red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka. Kraków 1999

Sokołowski, Mikołaj

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prolegomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety

Zieliński, Jan

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Maciej Szargot, Ziemia rozdziału - niebo połączenia : o liryce Zygmunta Krasińskiego. Katowice 2000

Inglot, Mieczysław

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography