polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Stelingowska B. - Antoni Czyż, Władza marzeń : studia o wyobraźni i tesktach. Bydgoszcz 1997
Found : 1
View:
1. 

Mirosława Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin 1998

Czyż, Antoni

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography