polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Ossowski J. S. - Jagoda Hernik Spalińska, Wileńskie środy literackie (1927-1939). Warszawa 1998
Found : 2
View:
1. 

Bolesław Hadaczek, Kresy w literaturze polskiej XX wieku : szkice. Szczecin 1993

Jarzębowski, Zbigniew

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Motywy mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej

Warzecha, Izabela

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography