polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Juda - Mieloch M. - Literaturoznawca na ramionach gigantów : figura autorytetu w późnych tekstach Jerzego Ziomka
Found : 13
View:
1. 

Ukryte założenia i aporie teorii recepcji

Chmielewska, Katarzyna (1971- )

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej : mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej

Zawadzki, Andrzej

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji : o antropologii muzycznej w twórczości poety

Kuziak, Michał

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O nowatorskim opisie figury autorytetu. Rec.: Małgorzata Juda-Mieloch, Na ramionach gigantów. Figura autorytetu w polskich współczesnych tekstach literaturoznawczych. Kraków (2008)

Rzymowska, Luiza

Keywords: Małgorzata Juda-Mieloch’s book , the figure of authority , Jerzy Ziomek’s, Janusz Sławiński’s, Grażyna Borkowska’s, Ryszard Nycz’s, and Henryk Markiewicz’s history literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Motywy mickiewiczowskie w międzywojennej poezji wileńskiej

Warzecha, Izabela

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Opowiadanie i media

Szczęsna, Ewa

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

"Wygnaniec ptaków" w Londynie : emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego

Tański, Paweł

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata

Przymuszała, Beata

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Czy krytyka literacka jest sztuką? : wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki

Skórczewski, Dariusz

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Fragment jako forma autobiografii : "Fantomy" i "Natura" Marii Kuncewiczowej

Woźnicka, Eliza

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Paradoks poetycki i formy pokrewne jako tworzywo literackie

Banowska, Lidia

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Publication Balcerzan E. - W stronę genologii multimedialnej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Publication Mimesis Platona

Melberg, Arne

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography