polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Siewierski H. - Anna Kalewska, Camões, czyli tryumf epiki. Warszawa 1999
Found : 908
View:
1. 

Sienkiewicz i epoki : powinowactwa. Pod red. Ewy Ihnatowicz. Warszawa 1999

Frania, Arkadiusz

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z. 4 (2006)

Borkowska, Grażyna. Red.

Keywords: Henryk Sienkiewicz’s creativity, Maria Konopnicka sketches, Kazimierz Wyka’s papers , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zygmunt Ziątek, Wiek dokumentu : inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. Warszawa 1999

Buryła, Sławomir

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Barbara Sienkiewicz, Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta. Indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999

Tokarz, Bożena

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jarosław Borowski, „Między bluźniercą a wyznawcą” : doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata. Indeks osobowy zestawił Jan Gotfryd, Lublin 1998

Pietrych, Krystyna

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Barbara Sienkiewicz, Między rewelacją a repetycją : od Przybosia do Herberta. Indeks nazwisk oprac. Michał Srebro, Poznań 1999

Sobieska, Anna

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Marian Małecki, Lucjan Siemieński : od wczesnych utworów do „Trzech wieszczb”. Oprac. Stanisław Podobiński, Waldemar Skrzypczyk. Częstochowa 1997

Ruszczyńska, Marta

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Magdalena Nowotna, Le sujet et son identité dans le discours littéraire polonais contemporain : analyse sémio-linguistique. Paris-Kraków 1992

Urbańska, Dorota

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Grażyna Borkowska, Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski. Kraków 1999

Klaman, Justyna

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ryszard Przybylski, Rozhukany koń : esej o myśleniu Juliusza Słowackiego. Warszawa 1999

Łubieniewska, Ewa

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Andrzej Kotliński, Mistrz „czerwonego rymu” Słowacki. Warszawa 2000

Buryła, Sławomir

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Michał Masłowski, Kordian et Lorenzaccio : héros modernes? : essai. Montpellier 1999

Gromadzki, Juliusz

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Hanna Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku : zagadnienia wybrane. Indeks Mirella Remuszko. Warszawa 2001

Czyż, Antoni

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Piotr Wilczek, Dyskurs - przekład - interpretacja : literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze. Katowice 2001

Wierzbicka, Agnieszka

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

E. S. Burt, Materiality and Autobiography in Baudelaire's „La Pipe”. „MLN”, 2001, vol. 116, no 5 (December)

Borkowska, Grażyna

Keywords: history , polish literature , literary studies

Find similar objects  |  Add to bibliography