polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Budrowska K. - „Tekst kanoniczny”, „intencja twórcza” i inne kłopoty. Z zagadnień terminologicznych tekstologii i edytorstwa naukowego
Found : 2
View:
1. 

Edytorstwo: rzemiosło na styku sztuki, sztuka na styku rzemiosła. Rec.: Łukasz Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie. Warszawa 2011

Pachocki, Dariusz

Keywords: Łukasz Garbal’s book , contemporary literary texts editing , editorial problems

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje

Bem, Paweł

Keywords: scholarly editing , textology , digital editing , scholary digital editing , editing humanities

Find similar objects  |  Add to bibliography