polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Lul M. - Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. Pod redakcją Marii Kalinowskiej. Toruń 2002. „Antyk Romantyków”. [T. 1]
Found : 1
View:
1. 

Maria Kalinowska, Grecja romantyków : studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej. Toruń 1994

Żmigrodzka, Maria

Keywords: literary image of Greece , Romantic literature , Byronic inspirations , character of wanderer-pilgrim , plot of journey , motif of ruins , fights for freedom , Apollonian and Dionysian

Find similar objects  |  Add to bibliography